Riskabábfilm Kapcsolat Segédanyagok Filmek

Témakör­választó

Húsvéti törté­netet keresel? Jézus egyik csodá­járól szeret­nél báb­filmet látni? Esetleg vala­melyik magyar szent élete érdekel? Itt téma­körök szerint válogat­hatsz a báb­filmek közül. Kattints a téma­körre a listá­záshoz!


A filmek a video.riskababfilm.hu oldalon regisztráció után online nézhetők.


Jézus élete

1.7. Szűz Mária Isten anyja
1.5. Jézus születése
15.1. A napkeleti bölcsek
13.6. Egyiptomi menekülés
1.6. A 12 éves Jézus a templomban
15.2. Jézus megkeresztelkedése
3.1. Jézus megkísértése
15.4. Jézus Názáretben
2.7. Jézus színeváltozása
8.6. A tanítványok küldetése és visszatérése
3.5. Virágvasárnap (Bevonulás Jeruzsálembe)
12.3. A templom megtisztítása
4.3. Az utolsó vacsora
4.4. Jézus keresztútja
4.5. Jézus feltámadása

Jézus csodái

13.7. A kánai menyegző
15.3. A csodálatos halfogás
11.6. A vak Bartimeus
2.4. Péter anyósa
3.3. A vakon született meggyógyítása
7.5. Jézus a vízen jár
8.2. A vihar lecsendesítése
8.3. Jairus leánya
9.6. A süketnéma meggyógyítása
3.4. Lázár feltámasztása

Jézus példabeszédei

5.7. A magvető, Xavéri Szt. Ferenc II.
13.5. Az irgalmas szamaritánus
8.1. A mustármag
7.6. Az elrejtett kincs
3.2. A szívtelen szolga
10.4. A szőlősgazda
10.6. A két testvér
10.7. A királyi menyegző
12.4. A talentumok
15.5. A dúsgazdag és a szegény Lázár
6.1. A jó pásztor
6.2. A szőlőtő
1.1. Ádventi várakozás

Jézus tanításai

2.5. A nagyböjt
7.7. Aki utánam akar jönni
7.2. Jézus és Nikodémus. Mózes és a kőtáblák (Mózes 4.)
9.1. A mennyei kenyér
9.5. A farizeusok hagyománya
9.7. Te vagy a Messiás!
10.3. A rézkígyó (Mózes 5.) A szent Kereszt felmagasztalása
11.1. A tanítványok vetélkedése
11.4. A gazdag ifjú
13.1. A szegény asszony két fillérje
13.2. Krisztus Király

Apostolok, ősegyház

5.1. Az emmauszi tanítványok
6.3. Kornéliusz százados
7.4. Péter a börtönben
15.6. Jézus Tibériás tavánál
6.5. A Szentlélek kiáradása. Bérmálás
4.6. Jézus megjelenik a tanítványoknak
5.5. Jézus mennybemenetele
15.7. Szent Péter apostol
5.3. A szerpapok kiválasztása
4.5. Jézus feltámadása

Ószövetség

9.4. A házasságról
2.6. A bűnbeesés
13.4. Noé és az özönvíz
3.6. A húsvéti bárány (Mózes 1.)
5.2. Vándorlás a pusztában (Mózes 2.)
7.1. Az aranyborjú (Mózes 3.)
7.2. Jézus és Nikodémus. Mózes és a kőtáblák (Mózes 4.)
10.3. A rézkígyó (Mózes 5.) A szent Kereszt felmagasztalása
1.3. Az ígéret földje
1.4. Jerikó eleste
5.4. Dávid és Góliát
2.1. Sámuel meghívása
12.2. Jób, az igaz ember
2.2. Jónás a hal gyomrában

Szentek a világegyházból

8.4. Mária és Erzsébet találkozása - Sarlós Boldogasszony
13.3. A pusztában kiáltónak szava (Keresztelő Szent János)
15.7. Szent Péter apostol
1.2. Szent Miklós püspök
11.3. Szent Jeromos
2.3. Szent Balázs püspök
3.7. Szent György
4.2. Szent Kristóf
12.7. Remete Szent Antal és Pál
8.5. Szent Benedek regulája
9.2. Szent Domonkos
6.7. Páduai Szent Antal
14.6. Assisi Szent Ferenc I.
14.7. Assisi Szent Ferenc II.
8.7. Loyolai Szent Ignác
5.6. Xavéri Szt. Ferenc I.
5.7. A magvető, Xavéri Szt. Ferenc II.
6.4. Néri Szent Fülöp
4.1. Istenes Szent János
11.7. Borromeo Szent Károly
11.5. Avilai Szent Teréz
10.1. Kis Szent Teréz I.
10.2. Kis Szent Teréz II.
10.5. Kalkuttai Teréz anya
11.2. Angyalok

Magyar és magyar kötődésű szentek

12.6. Szent Márton
9.3. Szent István király
14.1. Szent Gellért püspök
14.2. Szent Imre herceg
14.3. Szent László király
12.5. Árpádházi Szent Erzsébet
14.4. Szent Margit
12.1. Kapisztrán Szent János
14.5. Batthyány-Strattmann László

Szentségek

15.2. Jézus megkeresztelkedése
6.6. A Szentháromság, a keresztség
6.5. A Szentlélek kiáradása. Bérmálás
7.3. Az Oltáriszentség
5.3. A szerpapok kiválasztása
9.4. A házasságról
4.7. A bűnbocsánat szentsége

Az egyházi év, ünnepek

1.1. Ádventi várakozás
1.5. Jézus születése
15.1. A napkeleti bölcsek
1.7. Szűz Mária Isten anyja
15.2. Jézus megkeresztelkedése
2.5. A nagyböjt
3.5. Virágvasárnap (Bevonulás Jeruzsálembe)
4.3. Az utolsó vacsora
4.4. Jézus keresztútja
4.5. Jézus feltámadása
6.5. A Szentlélek kiáradása. Bérmálás
6.6. A Szentháromság, a keresztség
8.4. Mária és Erzsébet találkozása – Sarlós Boldogasszony
13.2. Krisztus Király

Kérdések a filmekhez

Beszélgessetek a gyerekekkel a bábfilmek által érintett témákról! Az a legjobb, ha a gyerekek fel tudják tenni azokat a kérdéseket, amik a filmmel kapcsolatban felmerültek bennük – de nekik még sokszor nehéz önállóan megfogalmazni ezeket. Segítsetek nekik, meséljetek személyes élményeket, próbáljátok meg közel hozni hozzájuk a témát!
Ha ötletre van szükségetek, az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány kérdést. A címre kattintva pdf formátumban olvashatók, letölthetők (filmenként vagy DVD-nként a meglévők együtt). A hiányzó kérdéssorokhoz köszönettel fogadjuk javaslataidat a riskabafilm@gmail.com e-mail-címen.


1. Jézus születése 1.1. Ádventi várakozás
1.2. Szent Miklós püspök
1.3. Az ígéret földje
1.4. Jerikó eleste
1.5. Jézus születése
1.6. A 12 éves Jézus a templomban
1.7. Szűz Mária Isten anyja
2. A bűnbeesés 2.1. Sámuel elhívása
2.2. Jónás a hal gyomrában
2.3. Szent Balázs püspök
2.4. Péter anyósa
2.5. A nagyböjt
2.6. A bűnbeesés
2.7. Jézus színeváltozása
3. A húsvéti bárány 3.1. Jézus megkísértése
3.2. A szívtelen szolga
3.3. A vakon született meggyógyítása
3.4. Lázár feltámasztása
3.5. Virágvasárnap, bevonulás Jeruzsálembe
3.6. A húsvéti bárány
3.7. Szent György
4. Jézus feltámadása 4.1. Istenes Szent János
4.2. Szent Kristóf
4.3. Az utolsó vacsora
4.4. Jézus keresztútja
4.5. Jézus feltámadása
4.6. Jézus megjelenik a tanítványoknak
4.7. A bűnbocsánat szentsége
5. Dávid és Góliát 5.1. Az emmauszi tanítványok
5.2. Vándorlás a pusztában
5.3. A szerpapok kiválasztása
5.4. Dávid és Góliát
5.5. Urunk mennybemenetele
5.6. A magvető, Xavéri Szent Ferenc I.
5.7. A magvető, Xavéri Szent Ferenc II.
6. Néri Szent Fülöp 6.1. A jó pásztor
6.2. A szőlőtő
6.3. Kornéliusz százados
6.4. Néri Szent Fülöp
6.5. A Szentlélek kiáradása
6.6. A Szentháromság
6.7. Páduai Szent Antal
7. Jézus a vízen jár 7.1. Az aranyborjú
7.2. Jézus és Nikodémus
7.3. Az Oltáriszentség
7.4. Péter a börtönben
7.5. Jézus a vízen jár
7.6. Az elrejtett kincs
7.7. Aki utánam akar jönni
8. Szent Benedek regulája 8.1. A mustármag
8.2. A vihar lecsendesítése
8.3. Jairus leánya
8.4. Mária és Erzsébet találkozása
8.5. Szent Benedek regulája
8.6. A tanítványok küldetése és visszatérése
8.7. Loyolai Szent Ignác
9. Szent István király 9.1. A mennyei kenyér
9.2. Szent Domonkos
9.3. Szent István király
9.4. A házasságról
9.5. A farizeusok hagyománya
9.6. A süketnéma meggyógyítása
9.7. Te vagy a Messiás!
10. Kalkuttai Teréz anya 10.1. Kis Szent Teréz 1.
10.2. Kis Szent Teréz 2.
10.3. A rézkígyó – A Szent Kereszt
10.4. A szőlősgazda
10.5. Kalkuttai Teréz anya
10.6. A két testvér
10.7. A királyi menyegző
11. Avilai Szent Teréz 11.1. A tanítványok vetélkedése
11.2. Angyalok
11.3. Szent Jeromos
11.4. A gazdag ifjú
11.5. Avilai Szent Teréz
11.6. A vak Bartimeus
11.7. Borromeo Szent Károly
12. Szent Márton püspök 12.1. Kapisztrán Szent János
12.2. Jób, az igaz ember
12.3. A templom megtisztítása
12.4. A talentumok
12.5. Árpádházi Szent Erzsébet
12.6. Szent Márton püspök
12.7. Remete Szent Antal és Pál
13. Az irgalmas szamaritánus 13.1. A szegény asszony két fillérje
13.2. Krisztus király
13.3. A pusztában kiáltónak szava
13.4. Noé és az özönvíz
13.5. Az irgalmas szamaritánus
13.6. Egyiptomi menekülés
13.7. A kánai menyegző
(14. Assisi Szent Ferenc) 14.1. Szent Gellért püspök
14.3. Szent László király

Színezők, rejtvények

Kattints a kis képre a megjelenítéshez! Egyenlőre csak néhány bábfilmez találhattok színezőt, de folyamatosan készül a többihez is. Nagyon örülünk neki, ha az elkészült műveket lefényképezitek és elkülditek nekünk!


1.2. Szent Miklós püspök

1.5. Jézus születése

2.3. Szent Balázs püspök

2.5. A nagyböjt

5.1. Az emmauszi tanítványok

6.5. A Szentlélek kiáradása. Bérmálás

6.6. A Szentháromság

7.3. Az Oltáriszentség

8.1. A mustármag

10.1-2. Kis Szent Teréz

10.4. A szőlősgazda

10.5. Kalkuttai Teréz anya

11.5. Avilai Szent Teréz

13.5. Az irgalmas szamaritánus

14.4. Árpád-házi Szent Margit

14.5. Batthyány-Strattmann László

Vissza a lap tetejére